top of page
  • Yazarın fotoğrafıHypiosTech

RFM Segmentasyonu

Müşteri segmentasyonu, işletmelerin müşterilerini farklı gruplara ayırarak daha etkili bir pazarlama stratejisi oluşturmalarına yardımcı olan bir yöntemdir. Bu yöntem, işletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve onların ihtiyaçlarına daha uygun ürün ve hizmetler sunmalarına olanak tanır. RFM segmentasyonu, bu amaçla kullanılan bir yöntemdir. Bu makalede, RFM segmentasyonu yöntemi detaylı bir şekilde ele alınacak ve bu yöntemin işletmeler için ne kadar faydalı olduğu araştırılacaktır.RFM nedir? RFM Segmentasyonu
RFM Nedir?


RFM Segmentasyonu Nedir?


RFM, müşterilerin değerlerini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, müşterilerin satın alma davranışlarını göz önünde bulundurarak, bir veri tabanındaki müşterileri gruplara ayırmak için kullanılır. Recency (yenilik), Frequency (sıklık) ve Monetary (maddi değer) kelimelerinin baş harflerinden oluşan RFM, müşterilerin hangi sıklıkta, ne kadar para harcadıklarını ve ne zaman son satın alma işlemini gerçekleştirdiklerini ölçer. Bu ölçümler, müşterilerin değerlerine göre segmentlere ayrılmasına yardımcı olur.Recency (yenilik)


Recency, müşterinin ne kadar süre önce son satın alma işlemini gerçekleştirdiğini ölçer. Bu, müşterinin şu an ne kadar aktif olduğunu ve potansiyel olarak ne kadar değerli olduğunu belirlemek için kullanılır. Yeni bir müşteri, potansiyel olarak daha değerli olabilir çünkü henüz çok fazla satın alma yapmamıştır ve gelecekte daha fazla satın alma yapabilir. Ayrıca, yeni müşteriler, hala marka bağlılığına sahip olabilirler ve bu nedenle daha az indirim ve teşvik gerektirirler.Frequency (sıklık)


Frequency, müşterinin belirli bir süre içinde kaç kez satın alma yaptığını ölçer. Bu ölçüm, müşterinin markaya olan bağlılığını ve sadakatini gösterir. Daha sık satın alan müşteriler, genellikle daha değerli müşterilerdir, çünkü satın alma davranışlarını düzenli olarak tekrarlarlar. Bu müşteriler, pazarlama stratejilerinde öncelikli hedef kitlelerdir, çünkü satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, tekrar satın alma davranışlarını etkileyebilir.Monetary (maddi değer)


Monetary, müşterinin toplam satın alma değerini ölçer. Bu ölçüm, müşterinin ne kadar değerli olduğunu belirlemek için kullanılır. Daha yüksek maddi değere sahip olan müşteriler, marka için daha fazla değer yaratır. Bu müşteriler, yüksek marjlı ürünleri satın alabilirler veya daha fazla para harcamaya istekli olabilirler. Bu nedenle, maddi değeri yüksek olan müşteriler, pazarlama stratejilerinde öncelikli hedef kitlelerdir.RFM Segmentasyonu Nasıl Uygulanır?


RFM segmentasyonu için, öncelikle müşterilerin verileri toplanır. Bu veriler, müşterinin son satın alma tarihi, satın alma miktarı ve satın alma sıklığı gibi bilgileri içerir. Bu veriler daha sonra, her bir müşterinin RFM skorunu belirlemek için kullanılır.


RFM skorları, her bir kategori için 1-5 arasında bir puanla ölçülür. Örneğin, müşterinin son satın alma işlemi 1 ay önce gerçekleşmişse, Recency skoru 5 olabilir. Aynı şekilde, müşteri belirli bir süre içinde çok sayıda satın alma işlemi gerçekleştirdiyse, Frequency skoru 5 olabilir. Son olarak, müşteri yüksek miktarda para harcadıysa, Monetary skoru 5 olabilir. RFM skorları, her kategori için 1-5 arasında puanlarla ölçüldüğü için, toplam skor müşterinin 111-555 arasında bir puan almasıyla ölçülür.


Müşteriler, RFM skorlarına göre segmentlere ayrılır. Bu segmentler, örneğin, "VIP" müşteriler, "Değerli" müşteriler ve "Yeni" müşteriler gibi adlarla tanımlanabilir. Bu segmentler, pazarlama stratejilerinde farklı bir yaklaşım gerektirebilir. Örneğin, VIP müşteriler, özel teklifler ve indirimlerle ödüllendirilebilirken, yeni müşterilere markanın tanıtımı ve markaya bağlılığı artırmaya yönelik kampanyalar sunulabilir.


RFM segmentasyonu için müşteri verileri toplandıktan sonra, işletmeler müşterileri farklı segmentlere ayırmak için birçok farklı yöntem kullanabilirler. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:


İki Boyutlu RFM Matrisi: Bu yöntemde, müşterilerin son alışveriş tarihleri ile alışveriş sıklıkları arasında bir matris oluşturulur. Bu matris, müşterileri farklı segmentlere ayırmak için kullanılır.


K-Means Kümeleme: Bu yöntemde, müşteriler farklı kümeler veya segmentler oluşturmak için benzerlik özelliklerine göre gruplandırılır.


Decision Tree: Bu yöntemde, müşterilerin farklı segmentlere ayrılması için bir karar ağacı oluşturulur. Bu karar ağacı, müşterilerin özelliklerine göre farklı segmentlere ayırır.RFM Segmentasyonunun Avantajları


RFM segmentasyonu, birçok avantajıyla öne çıkar. İlk olarak, müşterilerin değerlerini ölçmek için basit ve kolay bir yöntemdir. RFM skorları, müşterilerin birkaç ölçütü dikkate alarak belirlendiği için, çok sayıda müşteriyi hızlı bir şekilde segmentlere ayırabilir.


RFM segmentasyonu, müşteri davranışlarına göre özelleştirilmiş pazarlama stratejileri oluşturmaya olanak tanır. Her bir müşteri segmenti, özel teklifler, indirimler veya diğer teşviklerle hedeflenebilir. Bu nedenle, müşterilerin ilgisini çekmek ve sadakatlerini artırmak için daha etkili bir pazarlama stratejisi uygulanabilir.


Bu yöntem markanın maddi değerini de artırabilir. Bu segmentasyon sayesinde, marka daha yüksek marjlara sahip olan müşterilerle çalışabilir ve dolayısıyla daha yüksek bir gelir elde edebilir. Ayrıca, müşteri sadakati arttıkça, müşteri kaybı riski de azalır ve dolayısıyla markanın uzun vadeli başarısı artar.RFM Segmentasyonunun Dezavantajları


RFM segmentasyonunun dezavantajları da vardır. İlk olarak, RFM skorları, müşterilerin tüm davranışlarını ölçemez. Örneğin, müşterilerin memnuniyet seviyeleri veya marka algıları gibi diğer faktörler RFM skorlarına dahil edilemez.


İkinci olarak, RFM segmentasyonu, müşterilerin gerçek davranışlarına dayanır ve bu davranışlar gelecekte değişebilir. Örneğin, bir müşteri bir dönemde yüksek satın alma işlemleri yapabilirken, başka bir dönemde satın alma işlemleri azalabilir. Bu nedenle, RFM segmentasyonu sürekli olarak güncellenmesi gereken bir stratejidir.


Veri Sorunu: RFM segmentasyonu, müşterilerin son alışveriş tarihleri, alışveriş sıklıkları ve harcadıkları para miktarlarına dayanır. Bu verilerin doğru bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi gerekir. Aksi takdirde, yanlış sonuçlar elde edilebilir.


Genellemeler: RFM segmentasyonu, müşterileri farklı segmentlere ayırmak için benzerlik özelliklerine dayanır. Bu nedenle, bazı müşterilerin gerçek ihtiyaçları veya davranışları, RFM segmentasyonu tarafından tespit edilmeyebilir. Bu da işletmelerin müşterileri yanlış bir şekilde anlamasına neden olabilir.


Müşteri Değişkenliği: Müşterilerin davranışları, ihtiyaçları ve tercihleri zamanla değişebilir. Bu nedenle, RFM segmentasyonu yalnızca belirli bir döneme özgüdür ve müşteri değişkenliğini yeterince yansıtmayabilir.


Segmentlerin Yönetimi: RFM segmentasyonu, işletmelerin müşterileri farklı segmentlere ayırarak özel pazarlama stratejileri geliştirmelerini sağlar. Ancak, farklı segmentlerin yönetimi, işletmeler için zaman ve kaynak gerektiren bir süreç olabilir.RFM Segmentasyonu Uygulaması


Bir e-ticaret işletmesi, online bir moda mağazasıdır. İşletmenin, müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını analiz etmek ve müşterilere özel pazarlama stratejileri geliştirmek için RFM segmentasyonunu kullanması gerekiyor. İşletme, RFM segmentasyonu için üç değişkeni kullanacak: Recency, Frequency ve Monetary.Recency

Recency segmentasyonu, işletmeye müşterilerinin ne zaman alışveriş yaptıklarını anlamasına yardımcı olur. Bu segmentasyon, müşterileri son satın alma tarihine göre segmentlere ayırır.


Örneğin, son bir hafta içinde alışveriş yapmış müşteriler R5, son 1 ay içinde alışveriş yapmış müşteriler R4, son 3 ay içinde alışveriş yapmış müşteriler R3, son 6 ay içinde alışveriş yapan müşteriler R2 ve son 1 yılda alışveriş yapan müşteriler R1 segmentlerine atanabilir.Frequency

Frequency segmentasyonu, işletmeye müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını anlamasına yardımcı olur. Bu segmentasyon, müşterileri kaç kez alışveriş yaptıklarına göre segmentlere ayırır.


Örneğin, en az 20 kez alışveriş yapan müşteriler F5, en az 5 kez alışveriş yapan müşteriler F3 ve 1 kez alışveriş yapan müşteriler F1 segmentlerine atanabilir.Monetary

Monetary segmentasyonu, işletmeye müşterilerinin harcama alışkanlıklarını anlamasına yardımcı olur. Bu segmentasyon, müşterilerin yaptığı toplam harcama miktarına göre segmentlere ayırır.


Örneğin, en az 5000 TL harcama yapan müşteriler M5, en az 500 TL harcama yapan müşteriler M3 ve 100 TL altı harcama yapan müşteriler M1 segmentlerine atanabilir.RFM Segmentasyonu Sonuçları

İşletme; Recency, Frequency ve Monetary segmentasyonu sonuçlarına göre müşteriler farklı segmentlere ayırabilir. Örneğin:

R ve F bilgileri kullanılarak aşağıdaki gibi segmentler oluşturulabilir:

  • Champions

  • Loyal

  • Potential Loyalist

  • Promising

  • Can’t Lose

  • Need Attention

  • At Risk

  • About to sleep

  • HibernatingRFM Segmentleri, RFM Segmentasyonu Uygulaması
RFM Segmentleri

İşletme, RFM segmentasyonu sonuçlarına göre müşteriye özel pazarlama stratejileri geliştirebilir. Örneğin, “Promising” segmentindeki müşterilere özel teklifler sunarak daha fazla satış yapabilir. “Potential Loyalist” segmentindeki müşterilere sadık müşteri programları sunarak sadık hale getirebilir. “Can’t Lose” segmentindeki müşterilere ise yeniden kazanım programları sunarak geri kazanabilir ve sadakatleri sağlanabilir. İşletmeler, müşterilerini daha iyi anlamak ve müşteriye özel pazarlama stratejileri geliştirmek için bu yöntemi kullanabilirler. Bu sayede müşteri memnuniyeti artar, sadakat sağlanır ve satışlar artırılır.Son Sözler


Sonuç olarak, RFM segmentasyonu, markaların müşterilerini segmentlere ayırarak pazarlama stratejilerini özelleştirmelerine ve müşteri sadakatini artırmalarına yardımcı olan bir yöntemdir. RFM skorları, müşterilerin son satın alma tarihleri, satın alma sıklığı ve satın alma miktarlarına dayanır ve bu skorlar kullanılarak müşteriler çeşitli segmentlere ayrılır. Bu segmentler, farklı pazarlama stratejileri uygulanarak hedeflenebilir. RFM segmentasyonu, markanın maddi değerini artırmak ve müşteri sadakatini artırmak için etkili bir yöntemdir, ancak sürekli olarak güncellenmesi gereken bir stratejidir.Anahtar kelimeler: RFM, segmentasyon, müşteri analitiği, müşteri davranışı, pazarlama stratejileri, müşteri sadakati.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page