top of page

Verinin gücü ile kusursuzu hedefleyin.

Çözümlerimiz

Veri Yapıları Kurulumu, Veri Keşfi ve Veri Kalitesi

İster analitik çalışmalar, ister modelleme, ister raporlama... Öncelikli olarak verinin doğru şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Çözümümüz, bu noktada etkin çalışma için veri yapılarının (veri tabanları ve datamart yapısı) doğru şekilde tasarlanmasını sağlamaktır. İş ihtiyaçlarına uygun veri kaynaklarının tespiti, verinin kalitesi, çalışmalarda kullanılacak verinin belirlenmesi, formatlama, zenginleştirme ve indirgeme çalışmaları yapılmaktadır. 

Veri Yapıları Kurulumu, dizayn, analiz

Ürün Tavsiye Sistemi

Günümüzde Amazon, Netflix, Spotify gibi global ölçekteki firmalarda ve birçok e-ticaret sitesinde beğeniler ve geçmiş davranış verisi kullanılarak müşterilerine daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı amaçlamaktadırlar. Çözümümüz; literatürde kullanılan iş birliğe dayalı, içeriğe dayalı, popülarite tabanlı ya da sadece bunların hibrit algoritmaları değil, firmanızın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun, CRM sistemlerinizde yer alan tüketici verilerini, davranışlarını ve segmentlerini de veri madenciliği teknikleri kullanarak analiz eden, bu bilgiler ışığında müşterilere ürün/hizmet tavsiye eden bir sistemdir.

Öneri sistemleri, tavsiye sistemleri

Segmentasyon

Segmentasyon her firmanın sahip olmak istediği sadece havalı analitik modeller demek değil, aynı zamanda gerektiğinde organizasyonu ve iş süreçlerini değiştiren bir bakış açısı devrimidir. Yaygın olarak pazar ve müşteri segmentasyonu akla gelse de; tedarikçi, iş süreçleri, ürün/hizmet alımı gibi konular için de segmentasyon uygulanabilir. İş ihtiyaçlarınız doğrultusunda beklentilerinizi karşılayacak, veri madenciliği ve makine öğrenmesi teknikleri kullanarak geliştirilen çözümümüz ile siz de rekabette bir adım öne geçeceksiniz. 

Analitik Modeller

Geçmiş verilerinizi istatiksel modeller, veri madenciliği teknikleri, makine öğrenmesi ve yapay zeka model ve teknikleri ile kullanarak trend analizi, talep tahmini, olası riskleri ve fırsatları belirleyebilirsiniz. Çözümlerimiz ile iş ve performans çıktılarınızı geliştirebilir, etkinliğinizi ve verimliliğinizi arttırarak rekabet avantajı elde edebilir, fark edilmeyen noktaları ve trendleri keşfederek büyüme dalgası yakalayabilirsiniz.

Karar Destek Sistemleri

Günümüz yöneticilerinin en büyük sorunu gün içinde çok fazla kritik iş kararı vermeleridir. Birçok kaynaktan gelen büyük veriyi daha anlaşılır, karar verme sürecini destekleyecek şekilde, etkileri ve alternatifleri ile sunabilen bu sistemler sayesinde zaman tasarrufu yapabilir ve kararlarınızın daha rasyonel olmasını sağlayabilirsiniz.

Fizibilite Çalışmaları

Bir yatırımın, projenin veya iş fikrinin işe yararlı olup olmadığını belirleyen yüksek düzeyli bir öngörüye, ancak iyi hazırlanmış bir fizibilite raporuyla ulaşılabilir. Projeniz için ilk tasarım aşaması olduğundan, karar verme süreci boyunca hem teknik hem finansal açılardan gerekli araştırmalar ile değerlendirme yapılmalı, potansiyel sorunlar ve tehditler araştırılarak projenizin beklenen amaçlara ulaşıp ulaşamayacağı netleştirilmeli ve kar getirip getirmeyeceği öngörülmeye çalışılmalıdır.

Verimlilik Analizleri

Bir işletmenin ana amacı nedir?” sorusuna birden fazla yanıt verilebilir, ancak bunlar arasında en önemlisi “verimlilik” olacaktır.  Firmalar; üretilen mal veya hizmetin kaliteli şekilde üretmek, rekabet üstünlüğü sağlanmak ve karlılığı artırmak için  teknoloji, finansman, insan gücü ve pazarlama gibi faktörler yanında ellerindeki kısıtlı kaynaklardan da en etkili şekilde yararlanarak verimliliklerini artırması gerekir.  Firmaların çalışma amaçları doğrultusunda toplanan verileri bilgi haline dönüştürmesi son derece önemlidir. Bu da işletmenin zayıf ya da güçlü taraflarını ortaya çıkaran verimlilik ölçümü ve analizi ile mümkündür.

Tamamen Bütünleşik

Çözümlerimiz, sistemlerinizden bağımsız olarak değil onlarla bütünleşik tasarlanır. Sadece bugünün ihtiyaçları değil gelecekte günün şartlarına göre değişebilecek ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak esnek yapılar kurulur.

Deney Tasarım Analizleri

Deney Tasarımı, bir süreci etkileyen girdiler ile o sürecin çıktısı (ürün) arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin amacı, bir sürecin gösterdiği davranışlar hakkında bilgi toplamak, çıktı (ürün/hizmet) üzerinde etkili olan girdileri farklı değerlerle deneyerek çıktı üzerindeki değişiklikleri incelemektir. Bu sayede firmalar süreçlerini optimize edebilir ve verimliliklerini artırabilirler.

bottom of page